ปรีฟอร์ม

ปรีฟอร์ม (พรีฟอร์ม, ฟรีฟอร์ม, Preformed) เป็นอุปกรณ์ช่วยจับยึดสายอากาศ และป้องกันการหักงอ ปรีฟอร์มของบิรษัทฯ ได้มาตรฐานสากลและมีผลทดสอบ 

หากไม่พบสินค้า หรือขนาดที่ต้องการ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงเลยค่ะ

7 สินค้า