ปรีฟอร์ม

ปรีฟอร์ม (พรีฟอร์ม, ฟรีฟอร์ม, Preformed) เป็นอุปกรณ์ช่วยจับยึดสายอากาศ และป้องกันการหักงอ ปรีฟอร์มของบิรษัทฯ ได้มาตรฐานสากลและมีผลทดสอบ 

หากไม่พบสินค้า หรือขนาดที่ต้องการ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

หมายเหตุ** เนื่องจากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการนำรูปภาพสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้แอบอ้างเพื่อการจำหน่าย (โดยมิได้มีการซื้อขายกับทางบริษัทจริง) หากพบเห็นรูปสินค้าเหมือนกันที่เว็บไซต์อื่น โปรดระวัง

7 สินค้า