คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type - 8300
คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type - 8300
คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type - 8300
คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type - 8300
คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type - 8300
คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type - 8300

คอนเนคเตอร์บีบแบบอลูมิเนียม H Type

ราคาปกติ 10.00 ฿ ราคาพิเศษ

คอนเนคเตอร์บีบอลูมิเนียมแบบ H Type (Aluminium H-Type Connector)