ล่อฟ้าแรงสูง (มอก.) High Voltage Surge Arrester - 8300
ล่อฟ้าแรงสูง (มอก.) High Voltage Surge Arrester - 8300

ล่อฟ้าแรงสูง (มอก.) High Voltage Surge Arrester

ราคาปกติ 2,900.00 ฿ ราคาพิเศษ

ล่อฟ้าแรงสูง 20-21kV, 24-26kV, 30kV แบบ 5kA และ 10kA. (รับรองมาตรฐาน มอก.)