ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย

ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย AL หุ้มฉนวน PIC

ราคาปกติ 136.00 ฿ ราคาพิเศษ