ลวดเหล็กตีเกลียว 95mm2 มอก.

ราคาปกติ 70.00 ฿ ราคาพิเศษ

ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 95 mm2 (มาตรฐาน มอก.)