ลูกรอกแรงต่ำ

ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (แบบ 53-2) มอก.

ราคาปกติ 38.00 ฿ ราคาพิเศษ