ล่อฟ้าแรงต่ำ

ล่อฟ้า (แรงต่ำ) 250-500V 5.0kA

ราคาปกติ 340.00 ฿ ราคาพิเศษ

Low Voltage Surge Arrester (รับรองมาตรฐาน มอก.)