สเตรนแคล้มป์ 35-50mm2 GSW - 8300

สเตรนแคล้มป์ ด้ามปืน 35-50mm2 GSW | Strain Clamp 35-50 mm2 (2 Bolt Type)

ราคาปกติ 561.00 ฿ ราคาพิเศษ